Kontaktujte nás

Život v Německu

Jak se žije Čechům v Německu?

Práce v Německu láká v posledních letech stále více Čechů. Co vás ale opravdu čeká, pokud se rozhodnete odejít za kariérou do zahraničí? A jak se žije cizincům, kteří přišli do Německa za prací?

V roce 2017 žilo a pracovalo v Německu více než 37 000 Čechů. Toto číslo je navíc pouze orientační, protože již několik let není nutné se zde jakkoliv registrovat nebo hlásit. Mnoho Čechů do Německa za prací dojíždí. Většinou volí tuto možnost, pokud jejich cesta přes hranice trvá maximálně hodinu autem. Část se ale rozhodla zcela změnit nejen zaměstnání, ale také zemi, ve které žijí. Co vás čeká, pokud se chcete přestěhovat za prací do Německa?

Platy a průměrná mzda

Není žádným tajemstvím, že Češi odcházejí za prací do Německa především kvůli zajímavějším platovým podmínkám. Průměrná hodinová mzda v roce 2017 se pohybovala kolem 20 €. Nejvyšší byla v Bádensku-Württembersku – 22 € a nejnižší v Durynsku – 16 €. Průměrná hrubá mzda se tedy pohybuje kolem 3 500 €, což je zhruba 95 000 Kč.

Jak se ale v Německu s takovou mzdou žije? Při porovnání průměrné mzdy v paritě kupní síly (to je při zohlednění cen zboží a služeb), je průměrná mzda v Německu 53 400 $, zatímco v ČR je to 21 400 $. Z tohoto hlediska je průměrná německá mzda 2,5× vyšší než česká.

Ceny potravin

I když si mnozí možná myslí, že v Německu lidé vydělávají více peněz, ale také více peněz utratí za životní náklady, jak jste se dočetli na konci přechozího odstavce, není tomu tak. Ceny jsou v mnoha případech srovnatelné s těmi českými.

Například cappuccino si v některé z německých kaváren pořídíte zhruba za 2,5 €, což je asi 65 Kč a tato cena tak odpovídá českým kavárnám. Obdobně je tomu třeba i v restauracích – luxusní večeři o více chodech se zákuskem si můžete v Německu dopřát za 19,5 €, tedy zhruba 500 Kč, menu ve fastfoodu vás přijde zhruba na 8 €, což je 200 Kč. Pravdou však je, že naopak čeští pivaři nebudou zcela spokojeni – půl litru piva stojí 2,7 €, což je v přepočtu kolem 70 Kč.

Co je však nutné mít na paměti, je to, že německé potraviny z mnohých potravinových testů nejednou vyšly s hodnocením nejkvalitnějších potravin v Evropské unii. Za žádný nebo zcela mírný příplatek tak v Německu získáte mnohonásobně vyšší kvalitu.

Pojištění a sociální zabezpečení

Německý systém sociálního zabezpečení zahrnuje 5 odvětví pojištění:

  • nemocenské pojištění

  • pojištění pro případ odkázanosti na dlouhodobou péči

  • důchodové pojištění

  • úrazové pojištění

  • pojištění pro případ ztráty zaměstnání

O potřebné záležitosti související s vaší registrací do systému sociálního zabezpečení se postará váš zaměstnavatel. Pamatujte na to, že českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy v Čechách také pracujete. Jakmile si najdete zaměstnání v Německu, jste povinni zde také platit zdravotní pojištění.

Kromě těchto typů sociálního zabezpečení si mohou občané Evropské unie podat žádost o různé sociální dávky. Více informací o této tématice najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR nebo si pročtěte tento český e-book s názvem Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Německu.

Uznávání pracovních kvalifikací

Pokud se chystáte hledat práci ve specializovaném oboru či v oboru, který vyžaduje profesní kvalifikaci, určitě se nevyhnete jejímu ověření. Vzájemné uznávání se uskutečňuje na základě směrnic EU o uznávání. S uznáním kvalifikace vám pomůže každá dobrá personální agentura nebo si přečtěte více zde.

Jak se připravit na odchod do zahraničí?

Pokud jste víceméně přesvědčeni o tom, že chcete do Německa odejít pracovat, čeká vás drobné zařizování. Pravděpodobně si budete muset najít práci, ubytování, zařídit případně jazykové kurzy, ověření kvalifikací, pojištění a potom také samotné stěhování.

Pokud si ale najdete dobrou personální agenturu, většinu z toho zařídí za vás a v nejednom případě také zadarmo – personální agentury získávají odměny od firem a zaměstnavatelů, pro které pomáhají zprostředkovat nové pracovní síly. Nejprve se tedy porozhlédněte po dobré pracovní agentuře a potom se jen v klidu dívejte, jak se dají rychle věci do pohybu a vy nemusíte nic dělat – až na to přestěhování.

© 2019 Zaměstnání v Německu.